Скупштина 10.05.2014.год.

 

Дана 10.05.2014.год. у великој сали "Културно образовног центра Чукарица" одржана је Годишња Скупштина Удружења - која је уједно била и изборна. Гласало се за место Председника и чланове Управног одбора Удружења. Након подношења годишњих извештаја, чланови Скупштине су изгласали да се приступи тајном гласању.

Била су два кандидата:

Резултати:

Зорица Кукољац    - 89 гласова

Марко Рогошић     - 13 гласова

неважећи листић - 1 глас

За Управни одбор изгласани су постојећи чланови са тим да се Управни одбор прошири за 2 места.